Возачи Б, Ц или Д категрије

— Искуство обавезно у достављању робе
— Искуство обавезно у превозу путника важи за Д категорију
— Лекарско уверење
— Потврда МУП-а или надлежног Суда да лице није кажњавано
— CV на српском језику и фотографија
— опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com