Чувари

— Искуство обавезно
— Спремност за тимски рад
— Лекарско уверење
— Потврда МУП-а или надлежног Суда да лице није кажњавано
— CV на српском језику и фотографија
— опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com