Возачи Б, Ц или Д категрије

– Искуство обавезно у достављању робе
– Искуство обавезно у превозу путника важи за Д категорију
– Лекарско уверење
– Потврда МУП-а или надлежног Суда да лице није кажњавано
– CV на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com