Чувари

– Искуство обавезно
– Спремност за тимски рад
– Лекарско уверење
– Потврда МУП-а или надлежног Суда да лице није кажњавано
– CV на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com