Посао у компанији Јовањица д.о.о.

Инжењери пољопривреде:

–  VII степен стручне спреме
– познавање органске производње
– амбициозност
– способан за тимски рад
– рад на рачунару, оперативни системи Windows i Linux
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com

Возачи Б, Ц или Д категорије

– Искуство обавезно у достављању робе
– Искуство обавезно у превозу путника
– Лекарско уверење
– Потврда МУП-а или надлежног Суда да лице није кажњавано
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com

Комерцијалисти

– најмање IV степен стручне спреме
– Искуство обавезно
– Спремност за тимски рад
– Рад на рачунару, оперативни системи Windows i Linux
– Комуникативност и асертивност
– Спремност за усвајање нових знања и вештина
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com

merchandiser

– најмање IV степен стручне спреме
– Искуство обавезно
– Спремност за тимски рад
– Рад на рачунару, оперативни системи Wиндоwс и Линуx
– Комуникативност и асертивност
– Спремност за усвајање нових знања и вештина
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com

Магационери

– најмање IV степен стручне спреме
– Искуство обавезно
– Спремност за тимски рад
– Рад на рачунару, оперативни системи Windows i Linux
– Комуникативност и асертивност
– Спремност за усвајање нових знања и вештина
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com

Чувари

– Искуство обавезно
– Спремност за тимски рад
– Лекарско уверење
– Потврда МУП-а или надлежног Суда да лице није кажњавано
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com

Радници у производњи и паковању

– најмање III степен стручне спреме
– пунолетне особе са или без радног искуства
– Лекарско уверење
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com

Секретарица

– најмање VI степен стручне спреме
– одлично познавање страних језика нарочито енглеског, немачког и руског
– Искуство обавезно
– Спремност за тимски рад
– Рад на рачунару, оперативни системи Windows i Linux
– Комуникативност и асертивност
– Спремност за усвајање нових знања и вештина
– ЦВ на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com