Merchandiser

– најмање IV степен стручне спреме
– Искуство обавезно
– Спремност за тимски рад
– Рад на рачунару, оперативни системи Windows i Linux
– Комуникативност и асертивност
– Спремност за усвајање нових знања и вештина
– CV на српском језику и фотографија
– опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com