Merchandiser

— најмање IV степен стручне спреме
— Искуство обавезно
— Спремност за тимски рад
— Рад на рачунару, оперативни системи Windows i Linux
— Комуникативност и асертивност
— Спремност за усвајање нових знања и вештина
— CV на српском језику и фотографија
— опишите себе

Пријава на mail: posao@jovanjica.com