травне смеше

WOLF МЕШАВИНА
ЗАЧИНСКА МЕШАВИНА
ЗА КРМНУ И СИЛАЖНУ ХРАНУ

 

ПЧЕЛИЊА ПАША
МЕШАВИНА МЕДОНОСНОГ БИЉА
И САСТАВНИ ДЕО WOLF МЕШАВИНЕ